Christ My Song-Logo
Hymn score of: Klaga ej, mitt sorgsna barn - Nattens tröst (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1499

Klaga ej, mitt sorgsna barn - Nattens tröst
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Nattens tröst.

1. Klaga ej, mitt sorgsna barn,
  över livets korta dagar!
Månget nöje är blott flarn.
  Snart ej mer det dig behagar.

2. Lyser också dagen klar,
  strålar än din levnads himmel,
sörj ej! Även natten har
  sina tusen stjärnors vimmel.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 4-5.
Translated from the German Klage nicht, betrübtes Kind - Trost der Nacht
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi