Christ My Song-Logo
Hymn score of: Herre, med kraft utav höjden bekläd mig! (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2213

Herre, med kraft utav höjden bekläd mig!
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Herre, med kraft utav höjden bekläd mig!

1. Herre, med kraft utav höjden bekläd mig!
  Jag är så kraftlös och svag i mig själv.
Låt mig ej gå, dit ej du kan gå med mig,
  led mig till nådens och sanningens älv! ; PDF - Midi

2. Stilla min törst med ditt levande vatten,
  varav ej världen det ringaste vet,
var mig en skinande eldstod om natten,
  var mig en molnstod, när dagen är het!

3. Var mig ett värn emot synden och flärden,
  var mig en vagnborg, där trygg jag kan bo!
Låt mig ej söka min lycka i världen,
  låt mig ej söka i världen min ro!

4. Du är den flödande salighetsbrunnen,
  du är en levande källa för mig.
Det är min lycka att städs vara funnen,
  dyraste Jesus, allena i dig.

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 300.

            PDF - Midi