Christ My Song-Logo
Hymn score of: O min sjæl! sig hvorpå grunder - Langfredag (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 342

Dansk: O min sjæl! sig hvorpå grunder - Langfredag (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

1. O min sjæl! sig hvorpå grunder
  du i denne tavse stund?
Er det på det nådens under,
  som af nåden fattes kun?
    Ja! det er på Jesu død;
    thi for os hans blod jo flød,
ja det er på Jesu smerte,
at jeg grunder i mit hjerte! ...

            PDF - Midi