Christ My Song-Logo
Hymn score of: O sjæl! vær stille i din Gud (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 364

Dansk: O sjæl! vær stille i din Gud (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

1. O sjæl! vær stille i din Gud,
  og stands dog med din klage,
hvi vil du ikkun regne ud
  de mørke prøvens dage?
Hvi har du ikkun øje for
den vej, som du i sorgens spor
  har måttet lagt tilbage? ...

            PDF - Midi