Christ My Song-Logo
Platzhalter

Christ My Song - Dutch, Norwegian and Swedish hymns

Dutch and Swedish Hymns: l A l B l C l D l E l F l G l H l I l J l K l L l M l N l O l P l R l S l T l U l V l W l Z l Ä l l Norwegian Hymns l

A
Aan de oosterkim verrijst de gouden morgen
Aan God en aan Zijn gunst is 't al gelegen
Ach! in 's werelds woest gedruis
Ack, drag din hand ej bort från mig!
Ack, Herre, vad har hänt
Allen zijn wij erfgenamen
Als eens mijn laatste stonde slaat
Ande, full av liv och styrka
Av dig själv du fåfängt lyckan söker
A B C
B
Behåll hos mig båd' lust och kraft att söka
Bewaar in mij de groeikracht, 't vruchtbaar hopen
Blijft bij Hem, die uit den hogen
Bliv hos honom! Se hans hjärta
Blott en sorg det finnes
A B C
C
Christus, die in 's werelds duister
A B C
D
Daal neder, Geest der Waarheid
De Heer kent al de zijnen
De rijkdom van een' Christen
De sina Herren känner
De tijd snelt voort: met rasse schreden
De wolken pakken samen
Den blev mig ej beskärd
Den gyllne morgonsol i öster flammar
Den mörka natten viker
Det sjungs en sång, den sjungs av bruden
Det skrivet står, i forna dar
Det är visst ändå ej så svårt
Die den naam van Christen dragen
Dig, o Gud, ske tack och ära!
Dit hän jag trår vid veckans slut
Du, som Israel bevarar
Du, som jag haft och haver kär
A B C
E
Een heerlijk lot is ons beschoren
Een mens doorleeft veel bange stonden
Een pelgrim, aan het eind der baan
Ej för min skull fällen tårar
Ej i världens ångest vill jag klaga
En fridens ängel stilla
En gång min sista timma slår
En rikedom förutan like
Er is een lied, zo teder
Er zweeft een zwijgende engel
Ett tåligt sinne kräves visst
A B C
F
Frälsare för alla!
Fröjden eder uti Herran
Från Oljeberget skallar
Förstår du rätt din smärta
A B C
G
Geest der vad'ren, Geest der sterkte
Geleid door 's Heren trouwe hand
Geloofd zij God, het licht brak door
Gelukkig huis, o Redder onzer zielen!
Gij, die door al de eeuwen henen
Gij hebt, o God, den wens
Gij schone lelie op het veld
Glädjens åt de fagra marker
God! neem het Uwe, neem het weer!
Guds ord jag tror och glad utsår
Gör du i Gud ditt verk, och du skall vinna
A B C
H
Hans röst jag hör och följer
Heer! des daags vermoeinis en bezwaren
Heer en Zaligmaker!
Heer, het kwaad met stil geduld te lijden
Heer, mocht ik zonder tegenstreven
Hef aan het lied van 't sterven
Heil ons, de Vader heeft ons lief
Heil u, wier zielsbegeren
Heilig God! Uw oog
Het is winter. Dor zijn woud en zode
Het ridderkruis des Christens is
Hier kindren Gods, en boven erven
Hoe eindeloos en zonder perk
Hoe zal 't ons zijn, als we eindlijk, moê van 't dwalen
Hur blir oss då, när Gud oss äntligt låter
Hurtigt börjat, hälften vunnet!
Här stå vi tysta alla
A B C
I
I den natt, då du förråddes
I världen är så mörkt och kallt
Ik hoor Uw stem, mijn Herder
Ik neem, o Vader, wat Gij schenkt
Ik weet, dat ik zal zalig worden
In d' eersten bloei der Christenheid
Isrels Wachter, wil ons hoeden!
A B C
J
Ja, wij zijn reeds in den hemel!
Jag tar emot, vad du beskär
Jag tänker dag och stunder
Jag vet, på vem jag tror och hoppas
Jag vill din lycka prisa
Jag älskar kvällens andaktstimma
A B C
K
'k Ben in de hoede van mijn' God
'k Geloof, en daarom spreek ik blij
'k Wens, o Heer! bij U te blijven
'k Wil in 't leed der wereld niet versagen
Keer toch weder, keer toch weder!
Klaga ej, mitt sorgsna barn
A B C
L
Laat mij rusten aan uw hart vol liefde
Liefelijk en heilig tevens
Livets ord, du rena källa
Låg ej vägen mörk och öde
A B C
M
Met vriendelijk kleurengetover
Mig är en arvelott förunnad
Min Herre Gud, din trogna hand
Mörk är vår levnad ofta
Mången fröjd åt dem, som lida
A B C
N
Neem, Heer, den dank der Uwen aan
Niets haalt voor ons in waarde
Nu andaktstimmen inne är
Nu sjunker sol så stilla
Nu vilja vi ej gråta
Nu är vinterns tid förgången
A B C
O
O, du som oss välsignat
O, fadershand, som hittills mig ledsagat
O Gij, die ons bejegent
O Gij, door Wien mijn ziele leeft
O, Gud, du min Fader god
O Heer, mijn God! wiens trouwe hand
O Heer, mijn God, zoals 'k Uw beeld
O Heer! tot Wien ik roep
O Heer! wat droegt Ge al leed en plagen
O, Herre, lär mig dina rätter!
O, hoe men'ge schone stonde
O jag längtar att få komma
O Jezus, Levenszonne
O, kom, all sannings anda
O rijke God en Heer
O Vaderoog, mijn schreden trouw bewakend!
O verblijdt u in Gods schepping!
O verblijdt u, volk des Heren
O, vilka plågor dig förtära!
O welk een hemels, rein genoegen
Onberouwelijk
Oprecht van hart en vroom te zijn
A B C
P
Pröva mig, min Gud
På dunkel stig går Gud framåt
A B C
R
Re'n solen har stigit i öster så skön
A B C
S
"'s Heren uur nog niet gekomen!"
Schittrend moet uw lichtglans wezen
Schone wereld, tovergaarde
Se, ljuset strålar åter opp
Se, tiden flyr. Alltmera nalkas
Sen, o sen Guds kärlek varma!
Sjung stilla! Sjung om döden
Snart är dagen all. Men du, o Herre
Som barn du skall en gång få vinna
Som moln, när det sig skockar
Spörj mig icke, vad jag saknar?
Staak uw droeve klacht, mijn kind
Stil en eenzaam was 't voordezen
Stilla vid ditt kärleksrika hjärta
Strö ut kvistar! Bred ut kläder
Säg mig, du fagra lilja
Sällt är det hus, där dig man mottar gärna
Så tag, o Gud, vad dig tillhör!
A B C
T
't Is mij in 't Godsgebouw zo goed
't Loflied zij U toegezongen
Te vergeefs, o mens, is al uw streven
Tot God is mijne ziele stil
Trek, Heer, Uw hand niet van mij af
A B C
U
Upp, psaltare och harpoton!
Uti världens larm och brus
A B C
V
Vaak valt ons hier het leven
Varann vi funno, du och jag
Varför kiva vi på vägen
Vem är den sig så förbarmar
Verhef, mijn ziel! uws Scheppers lof!
Vi tacka dig för tid, som gått
Vi kunna ej förtiga
Vi äro hans i livet och i döden
Vid dig, Jesu, vill jag bliva
Vill du din Herre vara trogen
Vintern ren till våra bygder hunnit
Vloei daarheen, mijn leven
Vraag niet, wat ik blijf ontberen
Väl oss, att Fadren är oss huld
Vänden åter! Vänden åter!
Värdes, Jesu, mig allt bättre lära
Vår blick, o Jesu, till dig går
Vår umgängelse är icke
Vår vän till uppbrott redo står
Vårsol, vandra fram din bana
A B C
W
Waar is Goddelijk erbarmen
Wat maakt gij door uw wenen
Weent niet over Jezus' smarten
Wien stromen langs de wegen
Wij danken U, o trouwe Heer
Wij staan bij de open groeve
Wij zijn des Heren, in leven en sterven
A B C
Z
Zaaier, ga in Gods naam henen
Ziet, de winter is vervlogen
Ziet, wat grondeloze liefde
Zij de weg ook nog zo lang
Zuivre bronwel, die van boven
A B C
Ä
Ännu ej min stund är inne
Är ock stigen mörk och lång
A B C
Norwegian hymns
Gå nu hen og grav min grav
Lover Herren! han er nær
A B C