Christ My Song-Logo
Bernhard Severin Ingemann, fra: Begtrup, Det danske Volks Historie i det 19. aarhundrede I, 298, 1917

Bernhard Severin Ingemann

Bernhard Severin Ingemann (1634-1703) has written many fine hymns in Danish, three of which you may find here:

l I l L l T l

I
Igennem nat og trængsel
A B C
L
Lover Herren, han er nær - Lover Herren! (Dansk)
Lover Herren! Han er nær - Lover Herren! (Norsk)
Lobt den Herrn, denn nah ist er - Lobt den Herrn!
A B C
T
Til himlene rækker din miskundhed, Gud!
A B C