Christ My Song-Logo
Title page of Heilmann, Aandelige Sange, 1778.

Johan Ernst Heilmann

Johan Ernst Heilmann (1735-1800) has written many fine hymns and hymn translations (=tr) in Danish, 4 of which you may find here:

l D l H l J l O l

D
Dig, dig al ros og ære tilhører - Takke-Sang (tr)
A B C
H
Hvad vil jeg mig bedrøve? - Hengivenhed i Guds vilje (tr)
A B C
J
Jeg kommer for din nådes dør - Almindelig bøn (tr)
A B C
O
O Gud min kære Fader hør! - Bøn
A B C