Christ My Song-Logo
Hymn score of: Met vriendelijk kleurengetover - De ure van het avondgebed (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1504

Met vriendelijk kleurengetover - De ure van het avondgebed
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

De ure van het avondgebed.

1. Met vriendelijk kleurengetover
  zonk 't zonlicht in 't schemrend verschiet,
de vogelen zingen in 't lover
  hun stichtelijk avondlied.

2. De bloemekens moeten wel zwijgen,
  van stem zijn zij immers beroofd;
maar zwijgend aanbiddende nijgen
  zij stil en eerbiedig het hoofd.

3. Waarheen ik het aangezicht wende,
  heerst plechtige stilte; in den vloed
weerkaatst zich 't gewelf zonder ende,
  de hemel in lichtenden gloed.

4. 't Schijnt alles te bidden om vrede;
  zacht fluistert een stemme tot mij:
Niet waar? gij bidt ook met ons mede,
  o mensenhart – bid ook gij!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 149.
Translated from the German Wie ist der Abend so traulich - Abendfeier
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi