Christ My Song-Logo
Hymn score of: Som moln, när det sig skockar - I mörka stunder (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1507

Som moln, när det sig skockar - I mörka stunder
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

I mörka stunder.

1. Som moln, när det sig skockar
  inunder himlen blå,
i mörka, runga flockar,
  så faller sorgen på.

2. Jag så med ens mig känner
  till sinnes mörk och tung,
så ensam mitt bland vänner,
  så gammal, fastän ung.

3. Men liksom moln sig låter
  i åskregn lösas opp,
mitt bröst ock vidgas åter
  och fylls på nytt med hopp.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 71.
Translated from the German Die Wolken ziehn vorüber - Erheiterung durch Tränen
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi