Christ My Song-Logo
Hymn score of: O Gij, door Wien mijn ziele leeft - Na het Avondmaal (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 156

O Gij, door Wien mijn ziele leeft - Na het Avondmaal
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Na het Avondmaal.

1. O Gij, door Wien mijn ziele leeft,
  voor Wien mijn harte slaat,
die leven, vrede en vreugde geeft,
  en mij met heil verzaadt.

2. Gij zijt mijn goed, mijns levens lust,
  een bron van zaligheên;
ook vindt mijn harte nergens rust
  dan, Heer! bij U alleen.

3. Bij U, die voor ons stierft en leeft,
  en gans U aan ons wijdt,
bij U, die ons Uzelven geeft
  met alles wat Gij zijt!

4. Dies wildet Gij ons altemaal
  een milde gastheer zijn:
dies gaaft Gij ons bij 't Avondmaal
  U zelv' in brood en wijn!

5. Daar zocht ik U in vindenstijd,
  Gij hebt mijn stem gehoord,
en nu, van ganser hart verblijd,
  prijs ik 't onfeilbaar Woord!

6. O Gij, door Wien mijn ziele leeft
  voor Wien mijn harte slaat.
die leven, vrede en vreugde geeft
  en mij met heil verzaadt!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 140-141.
Translated from the German O du, den meine Seele liebt - Nach dem heiligen Abendmahle
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi