Christ My Song-Logo
Hymn score of: Lover Herren, han er nær - Lover Herren! (Bernhard Severin Ingemann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 182

Lover Herren, han er nær - Lover Herren!
(Bernhard Severin Ingemann/Johannes Thomas Rüegg)

Lover Herren!

1. Lover Herren, han er nær,
  når vi sjunge, når vi bede;
samles i hans navn vi her,
  er han midt blandt os til stede!
    Pris ham, gamle, pris ham, unge,
    pris hans navn, hver barnetunge!

2. Herre, vær os evig nær,
  vær os nær, når sol oprinder,
og når sol og stjerneskær
  i den dybe nat forsvinder;
    lad din Ånd ej fra os vige,
    til vi se dig i dit rige!

Bernhard Severin Ingemann, in: Psalmebog til Kirke- og Huus-Andagt, 1891, Salme 365.

            PDF - Midi