Christ My Song-Logo
Hymn score of: Nu är jag glad och hjärtligt nöjd (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2241

Nu är jag glad och hjärtligt nöjd
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Nu är jag glad och hjärtligt nöjd.

1. Nu är jag glad och hjärtligt nöjd,
  ty Jesus hör mig till,
han är mitt liv, min frid, min fröjd
  och allt, vad helst jag vill. PDF - Midi

2. Han är mig mer än gods och guld
  och mer än dagligt bröd.
Han mig förlåtit all min skuld
  och löst mig ur all nöd.

3. Han är mig mer än kropp och själ
  och jord och himmel.  Hör:
I honom är mig evigt väl,
  pris vare Gud därför.

4. Han är mig mer, han äf mig mer
  än allt, vad nämnas kan.
Och vad han nu än tar och ger,
  min salighet är han.

5. Behåll, o värld, din föjd för dig,
  den aktar jag ej stort.
Min lust den är att fröjda mig
  i vad min Jesus gjort.

6. Jag vet, att Jesus älskar mig,
  och vill ej veta mer.
Om än han stundom döljer sig,
  det till mitt bästa sker.

7. Jag vet, att jag skall skåda Gud
  i härligheten snart
och höja segersångens ljud
  och se hans ära klart.

8. O Jesus, kunde jag nu blott
  av hjärtat älska dig
och tacka för den nåd jag fått
  och vandra på din stig!

9. Pris vara din barmhärtighet,
  att du har ställt det så,
och pris ske dig i evighet,
  att jag fått syn därpå!

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 266.

            PDF - Midi