Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hef aan het lied van 't sterven - Het lied van 't sterven (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 147

Hef aan het lied van 't sterven - Het lied van 't sterven
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Het lied van 't sterven.

1. Hef aan het lied van 't sterven,
  den plecht'gen afscheids-zang:
gij zijt wellicht aan 't einde
  van d' aardsen pelgrimsgang:
de zon, die straks gaat dalen,
  beschijnt voor 't laatst uw pad,
gij zult niet mee verrijzen,
  als zij haar' loop hervat.

2. Niets is er ongewisser
  dan 's levens vreugde en nood,
en niets, ach! is zo zeker
  als scheiden, sterven, dood.
Wij scheiden van het leven
  bij elke levensschreê;
de vreugd sterft in ons harte,
  en ook ons hart sterft mee.

3. Den reisstaf in de handen,
  gaan wij den weg naar 't graf;
ook zelfs des konings scepter
  is slechts een pelgrimsstaf.
Een pelgrimskleed schonk allen
  deze aarde een wijl ter leen;
wij dragen 't hier op aarde,
  en laten 't hier beneên.

4. Ga, overschrijd dan bergen
  en steilten, 't staat u vrij,
den kleinen grafterp-heuvel
  komt gij toch niet voorbij!
Gij zet geen' voetstap verder
  geen tred er overheen:
men legt u daar ter neder,
  en bergt uw moede leen.

5. Daar gij dien kleinen heuvel
  steeds dichter bij u ziet,
zo zing dan 't lied van 't sterven,
  het oude pelgrimslied.
't Klink' vriendlijk u in de oren,
  een zachte kerkklokstoon:
't herinnere u het sterven,
  maar 't opstaan ook der doôn!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 219-220.
Translated from the German Stimm an das Lied vom Sterben - Das Lied vom Sterben
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi